เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

โทร : 086-7791677

 

 

ไส้กรองเมมเบรนไส้กรองเมมเบรน

ไส้กรองเมมเบรน เป็นไส้กรองเชลลูโลสที่มีความละเอียดสูงมากถึง   0.0001 ไมครอน
ซึ่งสามารถกรองสารหรือโลหะหนักที่ปะปนมากับน้ำ เช่น สารตะกั่ว,ผงซักฟอก,และเชื้อโรค
ต่าง ๆ ได้้โดยที่สารเหล่านี้เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ซึ่งน้ำที่ผ่านการกรองด้วย
เครื่องกรองน้ำนี้ถือได้ว่าำเป็นน้ำบริสุทธิ์และปลอดภัยต่อการบริโภค

 

Description :  Membrane Filter
Brand :  Ultratex
   
   
   
   

 

ราคา  750  บาท

(ค่าจัดส่ง 50 บาท)