เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า

โทร : 086-7791677

 

ไส้กรองโพลีโพรพีลีน

Spun Sediment
Filter
ไส้กรอง PP

ราคา 199 บาท

พิเศษ แพ็กคู่
380 บาท

 

ไส้กรองเมมเบรน
Membrane Filter
ไส้กรองเมมเบรน

ราคา 750 บาท

ไส้กรองเรซิ่น

 Water Softener
Cartridge
ไส้กรองเรซิ่น

ราคา 280 บาท

พิเศษ แพ็กคู่
500 บาท

 

ไส้กรองคาร์บอน

 Carbon Block
Filter
ไส้กรองคาร์บอน

ราคา 280 บาท

พิเศษ แพ็กคู่
500 บาท


 

 

เฮาส์ซิ่งบูล

 

 

 

 

Filter Housing
Blue
เฮาส์ซิ่งบูล

ราคา 750 บาท

 

 

เฮาส์ซิ่งเคลียร์

 

 

 

 

Filter Housing
Clear
เฮาส์ซิ่งเคลียร์

ราคา 750 บาท

 

 

 

ชุดเครื่องกรองน้ำ RO (Reverse Osmosis System)

                  ราคา 4,500 บาท